J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01E - Sulfonamides And Trimethoprim » J01EA - Trimethoprim And Derivatives » J01EA01 - Trimethoprim

trimethoprim

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 300mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Trimethoprim

12 - 18 jaar

pomin. 300mg 1 dd tot max. 200mg 2 dd Trimethoprim

5 - 12 jaar

pomin. 6mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 9mg/kg/24u in 2 doses Trimethoprim

Standaard doseringen

1 - 4 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg/24u in 1 doses Trimethoprim}

< 1 weken

LadenDosering
po-2 mg/kg/24u in 1 doses Trimethoprim}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30aanvankelijk de standaarddosering gedurende 3 dagen, vervolgens 50% van de standaarddosering of op geleide van de plasmaconcentr
< 10niet voorschrijven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 50elke 18 uur
< 1024 uur
Renale eliminatie: 
50-60%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.