J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials » J01DC - Second-Generation Cephalosporins » J01DC04 - Cefaclor

cefaclor

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Ceclor

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 3 dd tot max. 500mg 3 dd Cefaclor

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 2g/24u in 3 doses Cefaclor

Standaard doseringen

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-40 mg/kg/24u in 3 doses Cefaclor}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 101/4 van de normale dagdosis
Renale eliminatie: 
60-65%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
op dialysedag na dialyse toedienen

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.