J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01B - Amphenicols » J01BA - Amphenicols » J01BA01 - Chloramphenicol

chloramphenicol

Administratie categorie: 
Gelimiteerd
Medicine group: 
antibacterial

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-50 mg/kg/24u in 4 doses Chloramphenicol}
iv-50 mg/kg/24u in 4 doses Chloramphenicol}

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
5-15%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
dagelijkse gift na hemodialyse

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.

Externe bronnen