J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01X - Other Antibacterials » J01XE - Nitrofuran Derivatives » J01XE01 - Nitrofurantoin

nitrofurantoine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

po tot max. 400mg/24u in 4 doses nitrofurantoine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-50 mg 4 dd nitrofurantoine}

1 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-6 mg/kg/24u in 4 doses nitrofurantoine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 30niet voorschrijven
Renale eliminatie: 
25-40%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Gebruik vermijden.
Hemo dialysis: 
unknown dializability - Gebruik vermijden.
CAV/VVHD: 
unknown dializability - Gebruik vermijden.

Interacties

Contra-indicaties

Andere contra-indicaties: 
Gecontraindiceerd bij GFR < 30 ml/min

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.