J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01G - Aminoglycoside Antibacterials » J01GA - Streptomycins » J01GA01 - Streptomycin

streptomycine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial

Grenswaarden

≥ 18 jaar

intramusculairmin. 500mg 1 dd tot max. 1000mg 2 dd streptomycin

Nierfunctie

≥ 18 jaar

intramusculair

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 80aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
10 - 50aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
< 10aanvangsdosis 1 g, vervolgens op geleide van nierfunctie en serumconcentratie
Renale eliminatie: 
30-90%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.