J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE08 - Atazanavir

atazanavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Reyataz

Grenswaarden

1 maanden - 18 jaar

pomin. 7mg/kg 1 dd tot max. 8.5mg/kg 1 dd Atazanavir

Opmerkingen: + 4 mg/kg ritonavir 1 dd po

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-300 mg 1 dd Atazanavir}
po-400 mg 1 dd Atazanavir}

Opmerkingen: In combinatie met ritonavir: 300 mg atazanavir + 100 mg ritonavir 1 dd po. Indien tevens nevirapine/efavirenz: 400 mg atazanavir + 100 mg ritonavir 1 dd po

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
7%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
not dialized

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.