J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF02 - Didanosine

didanosine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Videx

Grenswaarden

4 weken - 12 maanden

pomin. 100mg/m2 1 dd tot max. 240mg/m2 1 dd Didanosine

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

< 60 kg

LadenDosering
po-250 mg 1 dd Didanosine}

≥ 60 kg

LadenDosering
po-400 mg 1 dd Didanosine}

12 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-120 mg/m2 2 dd Didanosine}

1 - 4 weken

LadenDosering
po-100 mg/m2 1 dd Didanosine}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 50 bij lichaamsgewicht > 60 kg 200 mg per dag, bij lichaamsgewicht < 60 kg 150 mg 1 dd po
10 - 30bij lichaamsgewicht > 60 kg 150 mg per dag, bij lichaamsgewicht < 60 kg 100 mg 1 dd po
< 10100 mg 1 dd po

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
< 1050%24 uur
Renale eliminatie: 
20%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.