J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE07 - Fosamprenavir

fosamprenavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Telzir

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-700 mg 2 dd Fosamprenavir}

Opmerkingen: + 100 mg ritonavir 2 dd po. Evt. 1400 mg fosamprenavir + 200 mg ritonavir 1 dd po.

12 maanden - 18 jaar

LadenDosering
po-18 mg/kg 2 dd Fosamprenavir}

Opmerkingen: + 3 mg/kg ritonavir 2dd po.

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
< 1%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
not dialized
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.