J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AE - Protease Inhibitors » J05AE09 - Tipranavir

tipranavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Aptivus

Standaard doseringen

≥ 18 jaar

LadenDosering
po-500 mg 2 dd Tipranavir}

Opmerkingen: + ritonavir 200 mg 2 dd po

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
< 1%
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.