erysipelas

Adviezen

≥ 18 jaar

feneticilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 10 tot 14 dagen

Klassieke presentatie

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 1.2milj. IU 1 per 3 weken minimaal 6 maanden
of
feneticilline po 500mg 1dd minimaal 6 maanden

Secundaire profylaxe bij frequente recidieven: ≥ 2 recidieven per jaar

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine po 300mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bij recidiverende erysipelas wordt in overleg met de patiënt gekozen voor profylactische dan wel tijdige zelfbehandeling (on demand). Bij allergie voor penicilline wordt in dit geval gekozen voor clindamycine.

 

Bron

Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: