mastoiditis acuta

Adviezen

≥ 18 jaar

5 / 7
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen
2 / 7
amoxicilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen
of
cefotaxim iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: