epiglottitis

Adviezen

≥ 18 jaar

6 / 8
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 10 dagen
of
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 10 dagen

amoxicilline indien gevoelig

3 / 8
cefuroxim iv 750mg 3dd 7 tot 10 dagen
of
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 10 dagen

Opmerkingen

Invasieve Haemophilus influenzae type b infecties zijn meldingsplichtige ziekten, groep C

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Meldingsplichtige ziekten
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: