mondbodemflegmone

Adviezen

≥ 18 jaar

7 / 8
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd minimaal 14 dagen
3 / 8
benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd minimaal 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd maximaal 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
clindamycine iv 600mg 3dd minimaal 14 dagen

Opmerkingen

Na 2 wk zonodig switch naar clindamycine po

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: