hersenabces - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

3 / 3
flucloxacilline iv 2000mg 6dd minimaal 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie
cefazoline iv dd minimaal 6 weken
of
cefuroxim iv dd minimaal 6 weken

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: