hospital-acquired pneumonie

Adviezen

≥ 18 jaar

3 / 8
piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 5 tot 14 dagen
3 / 8
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 tot 14 dagen
3 / 8
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 tot 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 14 dagen

Bij verdenking aspiratie

2 / 8
cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 14 dagen
+
aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen
2 / 8
cefuroxim iv 1500mg 3dd 5 tot 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 5 tot 14 dagen
+
aminoglycoside iv 1dd maximaal 3 dagen

Bij verdenking aspiratie

Opmerkingen

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Bij verdenking Pseudomonasinfectie: ceftazidim iv 2000 mg 3 dd 5-14 d + tobramycine iv 1 dd totdat resistentie bekend is.

Ceftazidimdosering evt. aanpassen op basis van de MIC.

Behandelduur bij VAP maximaal 8 dagen.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: