sepsis - enterokok

Adviezen

≥ 18 jaar

vancomycine iv 1000mg 2dd 1 tot 2 weken

resistentie nog onbekend

amoxicilline iv 1000mg 6dd 1 tot 2 weken

amoxicilline-gevoelig

vancomycine iv 1000mg 2dd 1 tot 2 weken

amoxicilline-ongevoelig

vancomycine-ongevoelig: overleg met terzakekundige

Opmerkingen

E. faecalis is meestal amoxicilline-gevoelig, E. faecium is gewoonlijk amoxicilline-ongevoelig.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: