sepsis - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 4dd
of
flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen

Behandelduur 14 dagen bij ongecompliceerde S. aureus bacteraemia.
Bij complicaties en persisterend positieve bloedkweken na 72 uur behandeling: behandelduur 4-6 weken

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: