sepsis, bij neutropenie

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 tot 10 dagen

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

1e keus
piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 tot 10 dagen
+

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

1e keus
imipenem + cilastine iv 500mg 4dd 7 tot 10 dagen

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

1e keus
meropenem iv 1000mg 3dd 7 tot 10 dagen

Community-acquired en nosocomiale sepsis en neutropenie

Opmerkingen

Het toevoegen van glycopeptiden (vancomycine/teicoplanin) wordt aanbevolen bij ernstige sepsis en risicofactoren voor de aanwezigheid van penicilline resistente streptococci, zoals penicilline profylaxe.

Breed spectrum antibiotica moeten gestopt worden na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten met persisterende febriele neutropenie, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is. In deze patiënten moet orale profylaxe gericht op Gram-negatieve microorganismen gecontinueerd worden zolang de neutropenie duurt.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: