pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
+

Niet bij penicilline allergie

cefuroxim iv 1500mg 3dd 10 tot 14 dagen
+

Niet bij penicilline asllergie

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen
cefotaxim iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven

Opmerkingen

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven, mits het lokale resistentiepercentage < 10% is. Als dit percentage > 10% is: start met een eenmalige gift aminoglycoside of langwerkend cefalosporine totdat de resistentiedata bekend zijn.

Patiënten gekoloniseerd met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon

Behandelduur:
- Vrouwen met ongecompliceerde pyelonefritis die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- Alle andere gecompliceerde UWI bij vrouwen: 10-14 dagen
- Alle gecompliceerde uwi bij mannen: 14 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: