endocarditis

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 2milj. IU 6dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Natieve klep; subacuut begin en langdurig beloop

flucloxacilline iv 2000mg 6dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Natieve klep; acuut begin en fulminant verloop, of intraveneus druggebruik

vancomycine iv 15mg/kg 2dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Kunstklep

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
vancomycine iv 15mg/kg 2dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Natieve klep; subacuut begin en langdurig beloop

vancomycine iv 15mg/kg 2dd
+
gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Natieve klep; acuut begin en fulminant verloop, of intraveneus druggebruik

Opmerkingen

Empirische antibiotische behandeling van volwassen patiënten met infectieuze endocarditis; aanpassen op geleide kweek. zie SWAB richtlijn

Vancomycine 15 mg/kg lichaamsgewicht, maximaal 1 g; 2 dd

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: