mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

7 / 8
amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 2 tot 6 weken
+
aminoglycoside iv 1dd 3 tot 14 dagen

Na perforatie tr. digestivus

2 / 8
benzylpenicilline iv 1milj. IU 6dd 2 tot 6 weken
+
aminoglycoside iv 1dd 3 tot 14 dagen
+
metronidazol iv 500mg 3dd 2 weken

Na perforatie tr. digestivus

4 / 7
flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken
+
aminoglycoside iv 1dd 3 tot 5 dagen

Postoperatief na sternotomie

2 / 7
flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken

Postoperatief na sternotomie

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: