traumatologie

Adviezen

≥ 18 jaar

cefazoline iv 1g eenmalig
of
flucloxacilline iv 1g eenmalig
of
vancomycine iv 1g eenmalig

osteosynthesen (gesloten fractuur)

cefazoline iv 1g eenmalig
of
flucloxacilline iv 1g eenmalig

osteosynthese (open fractuur)

cefazoline iv 1g eenmalig

penetrerend buik/thoraxtrauma < 6 u oud, geen viscerale lesie

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: