vaatchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar

carotischirurgie: geen profylaxe

cefazoline iv 1g eenmalig

aortaprothesen, perifere bypass (liesincisie)

cefazoline iv 1g eenmalig
of
flucloxacilline iv 1g eenmalig
of
vancomycine iv eenmalig

boven het diafragma

cefazoline iv 1g eenmalig

amputatie

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: