bijtwonden

Adviezen

≥ 18 jaar

7 / 7
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
5 / 7
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

12 maanden - 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 10/2.5mg/kg 3dd 5 dagen

12 maanden - 8 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 25mg/kg/24u in 3doses 5 dagen

8 - 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

Opmerkingen

NHG standaard huidinfecties: profylactische behandeling is geïndiceerd bij:

– bijtwond aan hand, pols, been of voet
– diepe prikbeet of kneusbijtwond
– bij mensen- of kattenbeet
– bijtwond en verminderde weerstand (patiënten zonder milt; met een verhoogd risico op endocarditis (kunsthartklep of ernstige klepaandoening); met een kunstgewricht; met een verminderde weerstand zoals bij diabetes mellitus of bij gebruik van orale corticosteroïden).

Overweeg tetanusvaccinatie

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: