trichinose

Opmerkingen

Pathogenese onderscheidt drie fasen:
1. Enterale of darmfase (incubatie fase). De infectie manifesteert zich vooral als een soort voedselvergiftiging.
2. Parenterale of migratiefase (acute fase). Ziekteverschijnselen door vrijkomen van toxische en allergene stoffen in het bloed.
3. Spierweefselfase (chronische fase).
 
Anthelminthica zijn actief tegen volwassen wormen en intestinale larven (eerste 2 weken na besmetting). Het nut van anthelminthica bij het larvale stadium in de spieren is niet bewezen.
 
Enterale fase
 
1e keuze albendazol 400 mg 2dd gedurende 14 dagen + prednisolon 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, daarna afbouwen gedurende een week.
 
2e keuze mebendazol 200-400 mg 3dd gedurende 3 dagen, daarna 400 mg 3dd gedurende 10 dagen + prednisolon 1 mg/kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, daarna afbouwen gedurende een week.

Bij een ernstige infectie, of wanneer het hart of hersenen betrokken zijn, of ter onderdrukking van allergische verschijnselen moeten corticosteroïden (prednisolon of prednison) worden gegeven, echter altijd in combinatie met een anthelminthicum.  

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.
Frontpage: 
Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie.
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI richtlijn Trichinellose
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Meldingsplichtige ziekten
Frontpage: 

Bron